• VÝSTAVBU VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB
  • ČIŠTĚNÍ KANALIZACÍ
  • VRTANÍ PROTLAKŮ
  • ZAJIŠŤUJEME VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY K RD VČETNĚ LEGISLATIVY, VYŘÍZENÍ POVOLENÍ K REALIZACI A STAVEBNÍHO POVOLENÍ
  • VÝSTAVBU A REKONSTRUKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (VODOVOD, KANALIZACE, ELEKTRO, PLYN).