•  výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, elektro, plyn)
  •  vodovodní a kanalizační přípojky k RD včetně legislativy
  •  vyřízení povolení k realizaci
  •  vyřízení stavebního povolení
  •  autodoprava
  •  rekonstrukce a čištění kanalizace s kamerováním
  •  horizontální vrtané protlaky do průměru 1200mm